این وبلاگ برای اطلاع رسانی به دانشجویان طراحی شده

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 12:41  توسط مسئول امور کلاسها | 
کلیه اطلاعات برنامه کلاسی روی سایت class.pnum.ac.ir
قرار گرفته است. برنامه مذکور هر روز بروزرسانی شده و شامل عدم تشکیل کلاس، امتحان میان ترم و کلاس جبرانی خواهد بود.

لذا از این پس اطلاعیه های مربوط در سایت فوق الذکر قابل دسترسی خواهد بود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر 1389ساعت 15:47  توسط مسئول امور کلاسها | 

فن راهنمایی

پنجشنبه ها ساعت 8 تا 12

استاد آقای ممهوری

 

شناخت صنعت جهانگردی

پنجشنبه ها ساعت 12 تا 14

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر 1389ساعت 10:58  توسط مسئول امور کلاسها | 

کلاسهای حل تمرین ریاضیات پایه و مقدمات آمار (1) یکشنبه ها ساعت 12 تا 14

 کلاسهای حل تمرین ریاضیات ÷ایه و مقدمات آمار(2) دوشنبه ها ساعت 14 تا 14

 کلاسهای حل تمرین ریاضی (1) رشته مهندسی کامپیوتر  دوشنبه ها ساعت 8 تا 10

 کلاسهای حل تمرین ریاضی (2)  رشته کامپیوتر  یکشنبه ها ساعت 10 تا 12

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 12:11  توسط مسئول امور کلاسها | 

شناخت صنعت جهانگردی

شنبه ها ساعت 16 تا 18

1/8/89 – 15/8/89 – 29/8/89 – 13/9/89 – 27/9/89

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 10:12  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 9:20  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 8:55  توسط مسئول امور کلاسها | 

برنامه جدید درس اقتصاد کوچ نشینان ایران

2/8/89 – 9/8/89 – 23/8/89 – 30/8/89 – 14/9/89      ساعت 10 تا 12

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 15:36  توسط مسئول امور کلاسها | 

اصول حسابداری 2 – استاد خانم توزنده جانی

فقط روزهای سه شنبه ساعت 14 تا 16 تشکیل می شود

گروه روزهای شنبه حذف شد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 14:46  توسط مسئول امور کلاسها | 

کلاسهای گرافیک کامپیوتری

یکشنبه ها ساعت 12 تا 14  - استاد انجیدنی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 12:1  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389ساعت 16:22  توسط مسئول امور کلاسها | 

ریاضی عمومی1 رشته های مهندسی کشاورزی

مدیریت آبادانی روستاها  و آب و خاک استاد آقای عمارلو

اقتصاد کشاورزی و علوم کشاورزی استاد خانم عربیانی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389ساعت 15:4  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مهر 1389ساعت 16:42  توسط مسئول امور کلاسها | 

کلاس پژوهش عملیاتی رشته علوم اقتصادی

یکشنبه ها ساعت 8 تا 10 صبح

25/7/89 – 2/8/89 – 9/8/89 – 16/8/89 – 23/8/89 – 30/8/89 – 7/9/89 - 14/9/89 – 21/9/89 – 28/9/89 - 5/10/89

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر 1389ساعت 12:52  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 15:28  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 15:27  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 15:26  توسط مسئول امور کلاسها | 

کلاسهای اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

سه شنبه ها ساعت 16 تا 18

اولین جلسه 27/7/89

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 13:26  توسط مسئول امور کلاسها | 

کلاس قارچ، ویروس، نماتد و ...

یکشنبه ها ساعت 12 تا 14

استاد خانم شوشتری

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 12:47  توسط مسئول امور کلاسها | 

آزمایشگاه فیزیک 2 – رشته های اجرایی و پروژه

یکشنبه ها ساعت 12 تا 14  

استاد خانم امیدبخش

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 12:36  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 10:28  توسط مسئول امور کلاسها | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 9:20  توسط مسئول امور کلاسها | 

کلاس حقوق تعاونرشته علوم اجتماعی

شنبه ها ساعت 14 تا 16

24/7/89 – 8/8/89 – 23/8/89 – 6/9/89 – 20/9/89 – 4/10/89

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مهر 1389ساعت 14:59  توسط مسئول امور کلاسها |